العربية Bachelor
فلسفه و عرفان اسلامی
فلسفه و عرفان اسلامی
Certificate
Does not have
Present Type
Offline
Tuition
Has it
Start Date
2020 Sep
Duration
8 Semester
العربية Bachelor
کلام اسلامی
کلام اسلامی
Certificate
Does not have
Present Type
Offline
Tuition
Has it
Start Date
2020 Sep
Duration
9 Semester
العربية Masters
کلام اسلامی (ارشد)
کلام اسلامی (ارشد)
Certificate
Does not have
Present Type
Offline
Tuition
Has it
Start Date
2020 Sep
Duration
5 Semester
فن مناظره فارسی Short term
دوره ICDL
دوره ICDL
Certificate
Does not have
Present Type
Online
Tuition
Does not have
Start Date
2020-01-10
Duration
80 Hours
فقه اهل‌بیت فارسی Bachelor
فقه اسلامی
فقه اسلامی
Certificate
Does not have
Present Type
Offline
Tuition
Has it
Start Date
2020 Sep
Duration
8 [[term]]
آموزش زبان فارسی Short term
یادگیری لغات انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته
یادگیری لغات انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته
Certificate
Has it
Present Type
Online
Tuition
Does not have
Start Date
2019-12-16
Duration
60 Hours
فارسی Masters
دین و رسانه (ارشد)
دین و رسانه (ارشد)
Certificate
Does not have
Present Type
Offline
Tuition
Has it
Start Date
2020 Sep
Duration
7 Semester
فارسی Short term
آموزش زبان فارسی
آموزش زبان فارسی
Certificate
Does not have
Present Type
Offline
Tuition
Has it
فارسی Masters
کلام اسلامی (ارشد)
کلام اسلامی (ارشد)
Certificate
Does not have
Present Type
Offline
Tuition
Has it
Start Date
2020 Sep
Duration
4 Semester
حقوق‌ جزای‌ خصوصی‌ اسلامی‌ فارسی Masters
حقوق خصوصی
حقوق خصوصی
Certificate
Does not have
Present Type
Offline
Tuition
Has it
Start Date
2020 Sep
Duration
4 Semester
معرفت اهل‌بیت فارسی Short term
آسیب‌شناسی عرفان و تصوف
آسیب‌شناسی عرفان و تصوف
Certificate
Does not have
Present Type
Offline
Tuition
Has it
معرفت اهل‌بیت فارسی Short term
آشنایی با عرفان اسلامی (1)
آشنایی با عرفان اسلامی (1)
Certificate
Does not have
Present Type
Offline
Tuition
Has it
علوم قرآن فارسی Short term
آشنایی با عقاید اسلامی
آشنایی با عقاید اسلامی
Certificate
Has it
Present Type
Offline
Tuition
Does not have
اصول دین فارسی Short term
آشنایی با عقاید اسلامی
آشنایی با عقاید اسلامی
Certificate
Does not have
Present Type
Offline
Tuition
Has it
علوم قرآن فارسی Short term
آشنایی با منابع علوم اسلامی
آشنایی با منابع علوم اسلامی
Certificate
Does not have
Present Type
Offline
Tuition
Has it
اصول‌ فقه‌ فارسی Short term
آشنایی با دانش فقه
آشنایی با دانش فقه
Certificate
Has it
Present Type
Offline
Tuition
Has it
تاریخ اسلام فارسی Short term
آشنایی با تاریخ و منابع حدیث
آشنایی با تاریخ و منابع حدیث
Certificate
Has it
Present Type
Offline
Tuition
Does not have
تاریخ تشیع فارسی Short term
درآمدی بر شیعه‌شناسی
درآمدی بر شیعه‌شناسی
Certificate
Has it
Present Type
Offline
Tuition
Does not have
تفسیر قرآن فارسی Short term
قرآن و تفسیر در تشیع
قرآن و تفسیر در تشیع
Certificate
Has it
Present Type
Offline
Tuition
Does not have
علوم قرآن فارسی Short term
قرآن و علوم جدید
قرآن و علوم جدید
Certificate
Does not have
Present Type
Offline
Tuition
Has it
روش پژوهش فارسی Short term
روش تحقیق
روش تحقیق
Certificate
Has it
Present Type
Offline
Tuition
Does not have
فارسی Short term
آموزش زبان عربی نوین
آموزش زبان عربی نوین
Certificate
Has it
Present Type
Offline
Tuition
Has it
Duration
16 Week
فارسی Bachelor
معارف اسلامی
معارف اسلامی
Certificate
Does not have
Present Type
Offline
Tuition
Has it
Start Date
2020 Sep
Duration
8 Semester
فارسی Masters
حقوق جزا و جرم شناسی
حقوق جزا و جرم شناسی
Certificate
Does not have
Present Type
Offline
Tuition
Has it
Start Date
2020 Sep
فن مناظره فارسی Short term
تست فن آوری (لطفا پاک نشود)
تست فن آوری (لطفا پاک نشود)
Certificate
Does not have
Present Type
Offline
Tuition
Does not have
Duration
3 Week
1 فارسی Short term
مبانی و روش‌های دعوت به نماز
مبانی و روش‌های دعوت به نماز
Certificate
Does not have
Present Type
Offline
Tuition
Has it
5 فارسی Short term
آشنایی با علوم قرآنی
آشنایی با علوم قرآنی
Certificate
Has it
Present Type
Offline
Tuition
Has it
1 فارسی Short term
آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی
آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی
Certificate
Has it
Present Type
Offline
Tuition
Has it
ادیان و مذاهب فارسی Short term
اختصاصات فقهی شیعه
اختصاصات فقهی شیعه
Certificate
Has it
Present Type
Offline
Tuition
Does not have
نظام و تمدن اسلامی فارسی Short term
شیعه و تمدن اسلامی
شیعه و تمدن اسلامی
Certificate
Has it
Present Type
Offline
Tuition
Does not have
ادیان و مذاهب فارسی Short term
نیازهای منطقه‌ای- پاسخ به شبهات
نیازهای منطقه‌ای- پاسخ به شبهات
Certificate
Has it
Present Type
Offline
Tuition
Does not have
اردو Bachelor
کلام اسلامی
کلام اسلامی
Certificate
Does not have
Present Type
Offline
Tuition
Has it
Start Date
2020 Sep
Duration
9 Semester