العربية Bachelor
  فلسفه و عرفان اسلامی
  فلسفه و عرفان اسلامی
  Certificate
  Does not have
  Present Type
  Offline
  Tuition
  0
  Terms count
  8
  Start Date
  2020 January
  العربية Bachelor
  کلام اسلامی
  کلام اسلامی
  Certificate
  Does not have
  Present Type
  Offline
  Tuition
  0
  Terms count
  9
  Start Date
  2020 January
  العربية Masters
  کلام اسلامی (ارشد)
  کلام اسلامی (ارشد)
  Certificate
  Does not have
  Present Type
  Offline
  Tuition
  0
  Terms count
  5
  Start Date
  2020 January
  فقه و حقوق العربية Bachelor
  فقه - عربی
  فقه - عربی
  Certificate
  Does not have
  Present Type
  Offline
  Tuition
  0
  Terms count
  8
  Start Date
  2020 January
  آموزش زبان فارسی Short term
  یادگیری لغات انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته
  یادگیری لغات انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته
  Certificate
  Has it
  Present Type
  Online
  Tuition
  0
  Terms count
  1
  Start Date
  2019-12-16
  End Date
  2020-01-15
  فارسی Short term
  آموزش زبان عربی نوین
  آموزش زبان عربی نوین
  Certificate
  Does not have
  Present Type
  Offline
  Tuition
  0
  Terms count
  3
  فارسی Masters
  دین و رسانه (ارشد)
  دین و رسانه (ارشد)
  Certificate
  Does not have
  Present Type
  Offline
  Tuition
  0
  Terms count
  7
  Start Date
  2020 January
  فارسی Short term
  آموزش زبان فارسی
  آموزش زبان فارسی
  Certificate
  Does not have
  Present Type
  Offline
  Tuition
  0
  Terms count
  7
  فارسی Masters
  کلام اسلامی (ارشد)
  کلام اسلامی (ارشد)
  Certificate
  Does not have
  Present Type
  Offline
  Tuition
  0
  Terms count
  4
  Start Date
  2020 January
  فارسی Masters
  حقوق خصوصی
  حقوق خصوصی
  Certificate
  Does not have
  Present Type
  Offline
  Tuition
  0
  Terms count
  4
  Start Date
  2020 January
  معرفت اهل‌بیت فارسی Short term
  آسیب‌شناسی عرفان و تصوف
  آسیب‌شناسی عرفان و تصوف
  Certificate
  Does not have
  Present Type
  Offline
  Tuition
  0
  Terms count
  1
  معرفت اهل‌بیت فارسی Short term
  آشنایی با عرفان اسلامی (1)
  آشنایی با عرفان اسلامی (1)
  Certificate
  Does not have
  Present Type
  Offline
  Tuition
  0
  Terms count
  1
  علوم قرآن فارسی Short term
  آشنایی با عقاید اسلامی
  آشنایی با عقاید اسلامی
  Certificate
  Has it
  Present Type
  Offline
  Tuition
  0
  Terms count
  1
  اصول دین فارسی Short term
  آشنایی با عقاید اسلامی
  آشنایی با عقاید اسلامی
  Certificate
  Does not have
  Present Type
  Offline
  Tuition
  0
  Terms count
  1
  علوم قرآن فارسی Short term
  آشنایی با منابع علوم اسلامی
  آشنایی با منابع علوم اسلامی
  Certificate
  Does not have
  Present Type
  Offline
  Tuition
  0
  Terms count
  1
  اصول‌ فقه‌ فارسی Short term
  آشنایی با دانش فقه
  آشنایی با دانش فقه
  Certificate
  Has it
  Present Type
  Offline
  Tuition
  0
  Terms count
  1
  تاریخ اسلام فارسی Short term
  آشنایی با تاریخ و منابع حدیث
  آشنایی با تاریخ و منابع حدیث
  Certificate
  Has it
  Present Type
  Offline
  Tuition
  0
  Terms count
  1
  تاریخ تشیع فارسی Short term
  درآمدی بر شیعه‌شناسی
  درآمدی بر شیعه‌شناسی
  Certificate
  Has it
  Present Type
  Offline
  Tuition
  0
  Terms count
  1
  تفسیر قرآن فارسی Short term
  قرآن و تفسیر در تشیع
  قرآن و تفسیر در تشیع
  Certificate
  Has it
  Present Type
  Offline
  Tuition
  0
  Terms count
  1
  علوم قرآن فارسی Short term
  قرآن و علوم جدید
  قرآن و علوم جدید
  Certificate
  Does not have
  Present Type
  Offline
  Tuition
  0
  Terms count
  1
  روش پژوهش فارسی Short term
  روش تحقیق
  روش تحقیق
  Certificate
  Has it
  Present Type
  Offline
  Tuition
  0
  Terms count
  1
  فارسی Bachelor
  معارف اسلامی
  معارف اسلامی
  Certificate
  Does not have
  Present Type
  Offline
  Tuition
  0
  Terms count
  4
  Start Date
  2020 January
  فارسی Masters
  حقوق جزا و جرم شناسی
  حقوق جزا و جرم شناسی
  Certificate
  Does not have
  Present Type
  Offline
  Tuition
  0
  Terms count
  0
  Start Date
  2020 January
  اردو Bachelor
  کلام اسلامی
  کلام اسلامی
  Certificate
  Does not have
  Present Type
  Offline
  Tuition
  0
  Terms count
  9
  Start Date
  2020 January